CoLOS Create Professional

CoLOS Create Professional

CoLOS® Create Professional pozwala na projektowanie komunikatów zawierających informacje o produkcie, które następnie można wysłać do urządzenia i wydrukować. Może być stosowany we wszystkich urządzeniach Markem-Imaje.

CoLOS Create Professional pozwala na:

  • projektowanie i zarządzanie złożonymi kodami i etykietami za pośrednictwem ekranu typu WYSIWYG PC
  • połączenie z bazami danych w celu wprowadzenia komunikatów z informacjami o produkcie
  • generowanie kodów 1D i 2D zgodnych ze standardem GS1

Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem programowym generowanym na podstawie numeru seryjnego oprogramowania i aktualnej konfiguracji komputera (serwera). Wygenerowanie klucza jest możliwe maksymalnie 3 razy bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat. Oprogramowanie jest przypisane do danego komputera (serwera). Korzystanie z programu na innym serwerze wiąże się z generowaniem nowego klucza.

Do góry