Nadruk bezpośredni

Nadruk bezpośredni


Nadruk bezpośrednio na produkcie spożywczym stosuje się rzadko, ponieważ – poza artykułami sprzedawanymi luzem niepodlegającymi znakowaniu – występuje mało towarów wprowadzanych do obrotu bez opakowania. Najczęściej znakuje się w ten sposób jaja oraz sery twarde.

Dodatkową trudnością jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w sytuacji bezpośredniego kontaktu chemicznego środka drukującego z produktem. Nasze płyny posiadają atesty stwierdzające brak zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów. 

Do oznaczania bezpośredniego produktów spożywczych proponujemy: 

drukarki atramentowe inkjet (CIJ)
drukują teskt i grafikę 

Do góry