Oznaczanie i zarządzanie danymi

Oprogramowanie wspierające proces znakowania służy do edycji treści nadruku i zarządzania siecią drukarek, podczas gdy program do monitoringu (traceability) wprowadza dodatkowe funkcje, takie jak spójność oznakowania i rozwiązań w zakresie śledzenia produktu.

Do góry