Mark & Read

TYLKO DOBRE NADRUKI

Dzięki systemowi Mark&Read masz pewność, że każdy produkt został oznaczony czytelnym i właściwym nadrukiem. Do dystrybucji trafią tylko te produkty, które odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

Stosujemy rozwiązania typu OCR do oceny jakości i trafności nadruku — zarówno kodów kreskowych, jak i tekstu — za pomocą kamer. Integrujemy je z linią produkcyjną, dzięki czemu opuszczą ją tylko opakowania właściwie oznaczone.

System wizyjny może też identyfikować bieżący produkt i dobierać właściwy dla niego nadruk.

Mamy doświadczenie we wdrażaniu działających systemów spełniających funkcje określone przez Klientów.

Twoje korzyści

  • blokada produktów z nieczytelnym nadrukiem — tekstowym albo kodowym
  • blokada produktów z nadrukiem o niewłaściwej treści tekstu albo kodu
  • właściwa logistyka
  • automatyczny wybór nadruku na bieżącym produkcie
  • integralność z każdą techniką druku i wieloma systemami MRP

Do góry